Slideshow shadow

prinsesMijn jonge jaren

Ik ben geboren in 1961 in Haarlem. Mijn ouders, broers en zussen waren zwakbegaafd. Dat is lastig als je, zoals ik, als enige in het gezin geboren wordt met een normale intelligentie. Mijn ouders waren niet in staat datgene te geven wat kinderen nodig hebben, bijvoorbeeld veiligheid of stimulans. Daarbij kwam dat wij gehuisvest waren in een wijk waar alleen maar probleemgezinnen werden geplaatst; een woonschool. Hierdoor werd de problematiek van mijn ouders versterkt: iedereen om ons heen leefde onaangepast, er was geen enkele prikkel om hun leven anders in te richten.

Ander Leven

Ik wist al vrij jong dat ik anders zou gaan leven dan mijn ouders en anderen in mijn omgeving. Een ander leven gaan leiden lijkt niet de gemakkelijkste weg. Voor mij was het de enige weg die ik wilde gaan en ik dacht niet in termen van moeilijk of gemakkelijk. Ik wilde nooit slachtoffer zijn en dat stelde mij in staat sturing te geven aan mijn eigen leven.

Het Boek

Auteur Christel Jansen schreef een boek over mijn jeugd: De Woonschool. Zij belicht hierin twee verhaallijnen: die van het project Woonschool Parkwijk (een idealistisch project maar jammerlijk mislukt) en mijn leven als kind van één van de gezinnen die er werden gehuisvest.

Het boek heeft veel aandacht gekregen van de media waar ik bekend werd als Suzanne Jonkers, mijn gefingeerde naam in het boek. Daarnaast kreeg het veel aandacht van het publiek veelal in relatie tot de sociale sector.

Stem

Het boek geeft mij een stem. Die stem gebruik ik door:

  • Een bron van kennis te zijn waar het gaat om de wereld van sociaal zwakke gezinnen.
  • Sociale professionals te helpen door mijn kennis, ideeën en suggesties te delen.
  • Bij te dragen aan een gelukkiger leven voor kinderen die opgroeien in soortgelijke situaties.